Kategorie

Koszyk 0 Produkt Produkty (pusty)    

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze strony www.cardstore.pl oraz dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym Card Store.

2. Firma

Właścicielem firmy jest:

CARD STORE SPÓŁKA CYWILNA
UL. BATUTY 3 LOK. 807
02-743 WARSZAWA
NIP: 5213787239

Firma prowadzi działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

3. Ceny

Wszelkie podane ceny w serwisie są cenami brutto (zawierają podatek VAT – stawka 23%). Do każdego zamówienia wystawiany jest rachunek.

4. Wpłata za dokonane zakupy

Wpłat należy dokonywać na konto:

UL. BATUTY 3 LOK. 807
02-743 WARSZAWA
mBANK

21 1140 2004 0000 3202 7698 5230


W tytule prosimy o podanie numeru zamówienia.

5. Wysyłka

Wysyłka następuje po zaksięgowaniu wpłaty na konto i odbywa się ona poprzez Pocztę Polską/kuriera DHL w ciągu 2 dni roboczych.

Koszty wysyłki:
7 zł – list polecony ekonomiczny + koperta bąbelkowa.
8 zł – list polecony priorytetowy + koperta bąbelkowa.
11,50 zł - list polecony gabaryt B + koperta bąbelkowa.
14,00 zł - paczka pocztowa ekonomiczna gabaryt B.
16,00 zł - wysyłka kurierska firmą DHL.

Sprzedaż tylko i wyłącznie na terenie Polski.

Przy zakupach powyżej 500 zł, pracownicy sklepu Card Store rabatują koszty przesyłki, a zamówienie wysyłane jest kurierem DHL na koszt firmy.

7. Odstąpienie od umowy

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej w naszym sklepie internetowym rzeczy, mogą Państwo odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

W takim przypadku wszystkie płatności zostaną zwrócone na konto zamawiającego. W celu odstąpienia od umowy, należy przesłać nam na adres zamówienia@cardstore.pl stosowne oświadczenie, zawierające aktualne dane Zamawiającego oraz numer konta bankowego do zwrotu należności. Do pisma powinien być dołączony dowód zakupu (rachunek).

http://cardstore.pl/pliki/Oswiadczenie.pdf

Zwracany towar powinien być przesłany na adres z pkt. 2 w stanie nienaruszonym. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu towaru.

8. Reklamacje

Reklamacje dotyczące zakupu, powinny być składane pod adresem zamowienia@cardstore.pl bądź w formie pisemnej na adres sklepu z pkt. 2.


Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej:
1. Imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
2. Datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
3. Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
4. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację (w przypadku uszkodzenia przedmiotu w transporcie wymagane jest dołączenie skanu/kopii protokołu szkody).

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie Towaru, o którym Zamawiający został poinformowany przed zawarciem Umowy Kupna. Decydując się na kupno uszkodzonego Towaru, Zamawiający pozbawił się możliwości reklamowania Towaru z uwagi na to uszkodzenie.

9. Stan i język kart z kategorii Single MtG
NM – karta przeważnie w stanie idealnym, może posiadać minimalne obtarcia
SP – karta nosząca ślady użytkowania
EX - karta nosząca zauważalne ślady użytkownia (np. obtarste krawędzie, zarysowania)

Domyślnie, karty wystawione na sprzedaż w sklepie cardstore.pl są w stanie NM oraz języku angielskim. Odstępstwa od tego będą udokumentowane w opisie przedmiotu.

10. Informacje odnośnie ODR (ODR – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie internetowego systemu rozpatrywania sporów konsumenckich w całej UE.)

Jeżeli kupującym jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się tutaj: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez mediację lub Sąd Arbitrażowy (nazwa siedziby, adres sądu arbitrażowego najbliższy sprzedawcy) lub Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.

11. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141 poz. 1176 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.). Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.cardstore.pl.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej www.cardstore.pl i obsługi Zamawiających, poprawy ochrony prywatności użytkowników i zapobieganiu nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Zamawiających, którzy posiadają Konto, w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.Zamawiający może przesłać oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu na adres Sprzedawcy. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Zamawiającego Konto, o czym Zamawiający zostanie poinformowany.