Kategorie

Koszyk 0 Produkt Produkty (pusty)    

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie

REGULAMIN sklepu internetowego CARD STORE

(aktualizacja 22.05.2018)

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji z dnia 14 stycznia 2018:
Zmodyfikowano punkty 1.5-1.11
Zmieniono paragraf 9. Dodano paragraf 10.

1. Definicje

1.1.        Card Store – firma Card Store spółka cywilna z siedzibą w Warszawie, ul. Batuty 3, lok. 807, 02-743 Warszawa, prowadząca działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5213787239 REGON: 367695934.

1.2.        Strona - serwis internetowy prowadzony przez Card Store dostępny pod adresem www.cardstore.pl, za pośrednictwem którego Card Store prowadzi działalność gospodarczą (sprzedaż, rezerwację produktów, informacje handlowe i marketingowe).

1.3.        Sklep – lokal w Ełku przy ul. Wojska Polskiego 23c, 19-300, w którym klient ma możliwość zapoznania się z produktami przed ich zakupem, a także nabycie ich na zasadach, jakie obowiązują w sklepach stacjonarnych w godzinach otwarcia.

1.4.        Użytkownik - osoba fizyczna zarejestrowana na Stronie, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jak również zarejestrowana i posiadająca konto na Stronie osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

1.5.        Konto - spersonalizowany panel Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się na Stronie, za pomocą którego Użytkownik dokonuje Zamówień lub korzysta z innych usług sklepu internetowego.

1.6.        Produkt – towary oraz usługi (np. turniej), które są sprzedawane przez Card Store na Stronie

1.7.        Sprzedaż Produktu – sprzedaż Produktu przez Card Store na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Strony w wyniku przyjęcia Zamówienia Użytkownika.

1.8.        Rezerwacja Produktu – rezerwacja Produktu dla danego Użytkownika w wyniku złożenia przez niego Zamówienia na Stronie z odbiorem osobistym w Sklepie oraz płatnością przy odbiorze dla którego umowa sprzedaży zawarta zostaje w Sklepie.

1.9.        Zamówienie - zamówienie na Produkty złożone przez Użytkownika na Stronie.

1.10.        Rejestracja - jednorazowa, obowiązkowa czynność Użytkownika, polegającą na założeniu konta na Stronie

1.11.     Przedsprzedaż - Zamówienie złożone przez Użytkownika przed premierą Produktu, które zapewnia Użytkownikowi jego realizację w pierwszej kolejności w stosunku do Zamówień złożonych od dnia premiery danego Produktu.

2. Postanowienia ogólne

2.1.        Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Strony oraz dokonywania Zamówień w sklepie internetowym Card Store.

2.2.        Regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Strony pomiędzy Card Store i Użytkownikiem.

2.3.        Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3. Ogólne zasady składania zamówień

3.1.        Użytkownik może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto na Stronie.

3.2.        Ceny Produktów na Stronie są cenami brutto (zawierają podatek VAT – stawka 23%).

3.3.        Złożenie Zamówienia przez Użytkownika odbywa się poprzez wykonywanie kolejnych czynności opisanych w komunikatach na Stronie.

3.4.        Złożenie Zamówienia przez Użytkownika oznacza wysłanie przez Użytkownika do Card Store oferty zawarcia umowy Sprzedaży Produktu, a w przypadku wyboru odbioru osobistego z płatnością w Sklepie Rezerwacji Produktu dla Użytkownika. Dokonanie Rezerwacji Produktów przez Użytkownika nie oznacza obowiązku zakupu przez Użytkownika Produktów będących przedmiotem Rezerwacji. Do czasu zawarcia umowy sprzedaży przez Użytkownika w Sklepie, Użytkownik może zrezygnować z Rezerwacji.

3.5.        W przypadku braku płatności za Zamówienie płatne przelewem zgodnie z 4.1. w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie może zostać anulowane. O anulowaniu Użytkownik zostanie powiadomiony mailowo. W indywidualnych przypadkach Card Store może wydłużyć okres spłaty Zamówienia na prośbę Użytkownika.

3.6.        W przypadku nie odebrania Zamówienia będącego Rezerwacją Produktów w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie może zostać anulowane. O anulowaniu Użytkownik zostanie powiadomiony mailowo. W indywidualnych przypadkach Card Store może wydłużyć okres Rezerwacji na prośbę Użytkownika.

3.7.        Zamówienia zawierające Produkty przedsprzedażowe będą realizowane od najpóźniejszej daty możliwej realizacji Zamówienia wśród wszystkich Produktów objętych przedsprzedażą znajdujących się w Zamówieniu.

4. Płatności

4.1.        Użytkownik ma możliwość opłacenia każdego Zamówienia  na rachunek sklepu Card Store o numerze 21 1140 2004 0000 3202 7698 5230 prowadzonego przez mBank. W tytule płatności należy podać numer Zamówienia. Termin opłaty zamówienia to 7 dni (na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ((Dz. U. z 2014 r. poz. 827)) art. 12).

4.2.        W przypadku wybrania przez Użytkownika w Zamówieniu odbioru osobistego ze Sklepu istnieje możliwość wyboru płatności za Zamówienie przy odbiorze osobistym. W takim przypadku Zamówienie takie jest jedynie Rezerwacją Produktów na okres do 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. W indywidualnych przypadkach Card Store może wydłużyć okres Rezerwacji na prośbę Użytkownika.

4.3.        Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny bądź na życzenie Faktura VAT.

5. Wysyłka

5.1.        Wysyłka następuje po zaksięgowaniu wpłaty na konto i odbywa się poprzez Pocztę Polską/kuriera DHL/paczkomaty Inpost w ciągu 2 dni roboczych.

5.2.        Koszty wysyłki: 
8 zł – list polecony ekonomiczny + koperta bąbelkowa - tylko małe ilości Singli MTG. 
11 zł – list polecony priorytetowy + koperta bąbelkowa - tylko małe ilości Singli MTG.
18,50 zł - list polecony gabaryt B + koperta bąbelkowa.
16,00 zł - paczkomat Inpost.
14,00 zł - paczka pocztowa ekonomiczna gabaryt B.
17,00 zł - wysyłka kurierska firmą Inpost.

5.3.        Sprzedaż poprzez Stronę i Sklep tylko i wyłącznie na terenie Polski.

5.4.        Przy zakupach powyżej 450 zł, istnieje możliwość wyboru darmowej przesyłki firmą kurierską Inpost.

5.5.        Przy zakupach powyżej 400 zł, istnieje możliwość wyboru darmowej przesyłki paczkomatem Inpost.

5.6.        Darmowa wysyłka obowiązuje na całe zamówienie, a nie na poszczególne produkty z zamówienia.

6. Odstąpienie od umowy

6.1.        Zamawiający może odstąpić od umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia, w którym dostarczono mu Produkt lub dostarczono Produkt osobie trzeciej upoważnionej przez Użytkownika do jego odbioru.

6.2.        Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie dotyczy Produktów z kategorii „Single MTG”. Stanowi to wyjątek na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Art. 38.2

6.3.        W przypadku odstąpienia od umowy zakupu usługi uczestnictwa w turnieju, Użytkownik dostaje rekompensatę w postaci produktów opisanych na stronie informacyjnej turnieju bądź kredytu na produkty na Stronie/w Sklepie

6.4.        Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku Zamówień z odbiorem osobistym oraz uiszczaną płatnością przy odbiorze, dla których umowa Sprzedaży zawierana jest w Sklepie, a Zamówienie było jedynie formą Rezerwacji Produktów.

6.5.        W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik powinien wysłać na adres sklep@cardstore.pl stosowne oświadczenie, zawierające aktualne dane Użytkownika oraz numer konta bankowego do zwrotu należności. Do pisma powinien być dołączony dowód zakupu (rachunek). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny na: http://cardstore.pl/pliki/Oswiadczenie.pdf

6.6.        Zwracany towar powinien być przesłany na adres Sklepu z pkt. 1.3. w stanie nienaruszonym w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu Produktu.

6.7.        Card Store zwróci Użytkownikowi płatność za zwracane Produkty nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy o ile zwracane Produkty zostaną dostarczone do Sklepu w tym terminie. Card Store nie zwraca kosztów przesyłki.

7. Reklamacje

7.1.        Card Store jest zobowiązany do dostarczenia Użytkownikowi Produktów bez wad, o ile nie zostały one uwzględnione w opisie konkretnego Produktu.

7.2.        Reklamacje dotyczące Produktów powinny być składane na adres elektroniczny: sklep@cardstore.pl bądź w formie pisemnej na adres Sklepu z pkt. 1.3. z dopiskiem „Reklamacja”.

7.3.        Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 1. Imię, nazwisko, adres, e-mail Użytkownika, 2. Datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 3. Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Użytkownika, 4. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację (w przypadku uszkodzenia przedmiotu w transporcie wymagane jest dołączenie skanu/kopii protokołu szkody). Dowód zakupu Produktu w Card Store. Dowodem zakupu może być: paragon lub jego kopia, faktura lub jej kopia, wydruk z karty płatniczej, potwierdzenie przelewu z banku lub inny dowód potwierdzający zakup.

7.4.        Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7.5.        Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Użytkownika adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

7.6.        Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie Produktu, o którym Użytkownik został poinformowany przed zawarciem Umowy Kupna. Decydując się na kupno uszkodzonego Produktu, Użytkownik pozbawił się możliwości reklamowania Produktu z uwagi na to uszkodzenie.

8. Informacje odnośnie ODR (ODR – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie internetowego systemu rozpatrywania sporów konsumenckich w całej UE.)

8.1.        Jeżeli kupującym jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji dostępnych na stronie:: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 lub przez platformę internetową: http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

8.2.        Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez mediację lub Sąd Arbitrażowy (sąd arbitrażowy najbliższy sprzedawcy) lub Sąd Powszechny właściwy dla siedziby właściciela.

9. Dane osobowe, Cookies

9.1.         Rejestracja w sklepie internetowym www.cardstore.pl wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez sklep Card Strony w ramach Strony, w tym na przekazywanie Danych Osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których Card Store świadczy usługi w ramach Zamówień oraz przekazanie tych danych jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji Zamówienia. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na Stronie sklepu internetowego, w ramach którego Użytkownik akceptujące Regulamin.

9.2.         Administratorami Danych Osobowych są następujące osoby: Paula Karpowicz, Piotr Karpowicz, tworzący Card Store spółkę cywilną z siedzibą w Warszawie (02-743) przy ul. Batuty 3/807, prowadząca działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5213787239 REGON: 367695934. Dane osobowe użytkowników są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

9.3.         Kategorie Danych osobowych, które będą przetwarzane w Card Store to: (a) nazwa użytkownika, (b) adres e-mail, (c) numer telefonu, (d) imię (e) nazwisko (f) adres pocztowy (g) lokalizację geograficzną (h) dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskano dostęp do Konta (i) dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym adres IP), (j) identyfikator urządzenia mobilnego, (k) typ systemu operacyjnego, (l) typ przeglądarki lub innego oprogramowania, dane sprzętowe lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez przeglądarkę (m) dane pomiarowe dotyczące czasu i sposobu korzystania z Konta, aktualnego statusu, (n) historia zakupów i wybierane linki, (o) preferencje i wybory na przykład subskrypcje, (p) preferowany język i waluta (q) Informacje dotyczące płatności, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail, metoda płatności, platforma płatnicza, rodzaj transakcji.

9.4.         W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do realizacji zamówień, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, podatkowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia). Card Store zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

9.5.         Korzystając ze Strony Użytkownik wyraża zgodę na zapis plików cookies lub innych, tożsamych technologii (więcej informacji o cookies: http://cardstore.pl/content/2-cookies). Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie informacji o cookies na dole strony.

9.6.         Użytkownik ma prawo dostępu do swoich Danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.7.         Aby wycofać zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych lub skorzystania z innych uprawnień, o których mowa powyżej należy wysłać wiadomość na adres biuro@cardstore.pl ze stosownym żądaniem. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi w ramach Sklepu i realizacji zamówień.

9.8.         Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) gdy przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

9.9.         Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Card Store w ramach Strony W konsekwencji odmowa zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika przez Card Store skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez Card Store w ramach Strony i realizacji zamówień internetowych.

9.10.       Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane przez czas istnienia Konta i niezwłocznie usuwane w przypadku jego likwidacji. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.

10. Postanowienia końcowe

10.1.        W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141 poz. 1176 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271).

10.2.        Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.). Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.cardstore.pl.

10.3.        Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania Strony i obsługi Użytkowników, poprawy ochrony prywatności Użytkowników i zapobieganiu nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Użytkowników, którzy posiadają Konto, w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zamawiający może przesłać oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu na adres Sprzedawcy. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Zamawiającego Konto, o czym Zamawiający zostanie poinformowany.